Ένοπλες Δυνάμεις

Ένοπλες Δυνάμεις

Επίσκεψη Διατελεσάντων Διοικητών Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στις Εγκαταστάσες του Κέντρου

Στο πλαίσιο της δράσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σύμφωνα με την οποία, οι διατελέσαντες Διοικητές Σχολών και Κέντρων Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς...

Ένοπλες Δυνάμεις

Η κοινωνική προσφορά του Στρατού Ξηράς σε αεροδιακομιδές και αεροπυροσβέσεις

Κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουλίου 2017, ο Στρατός Ξηράς, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, συνέδραμε σε επιχειρήσεις αεροδιακομιδών και κατάσβεσης...

Ένοπλες Δυνάμεις

Η σπουδαία κοινωνική προσφορά του Στρατού Ξηράς: Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης από το Δ΄ Σώμα Στρατού

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Στρατού Ξηράς, ιατρικά κλιμάκια του Δ΄ Σώματος Στρατού επισκέφτηκαν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2017, τα χωριά...

Ξεχώρισαν