Επιστήμη & Τεχνολογία

Επιστήμη & Τεχνολογία

Μακάβριες υποθέσεις αυτόματης ανθρώπινης ανάφλεξης [σκληρές εικόνες]

Τη λένε αυτόματη ανθρώπινη ανάφλεξη και παραμένει ένα από τα διαπρεπέστερα μυστήρια της σύγχρονης επιστήμης. Η μη προκαλούμενη από εξωτερικούς παράγοντες καύση...