Ένοπλες Δυνάμεις

Πανελλήνιες – Στρατιωτικές Σχολές : Ποια Σχολή δεν θα υπάρχει πια στο Μηχανογραφικό 2018

Για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων δεν θα δεχθεί εισακτέους επομένως δεν θα υπάρχει στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2018. Επίσης, από το 2017 έπαψαν να λειτουργούν και να δέχονται υποψηφίους η ΣΤΥΑ, η ΣΙΡ και η ΣΥΔ και ιδρύθηκε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) με τρεις κατευθύνσεις, στην οποία συγχωνεύονται αυτές οι τρεις σχολές.

Ειδικότερα, στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2018 υπάρχουν οι τρεις κατευθύνσεις της ΣΜΥΑ:

ΣΜΥΑ/Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης στο 2ο πεδίο,
ΣΜΥΑ/Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης στο 2ο πεδίο,
ΣΜΥΑ/Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης στο 2ο πεδίο.

Σημειώνεται ότι οι σχολές καταργούνται μετά από ένα στάδιο μετάβασης δύο ετών. Οι υφιστάμενες δηλαδή Σχολές υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, ήτοι η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ) και η Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ.).
Η νέα Σχολή, φιλοδοξεί να καλύψει το σύνολο της εκπαίδευσης και των γνωστικών αντικειμένων που παρέχονται στους εκπαιδευόμενους μαθητές των καταργούμενων Σχολών.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος  για το μηχανογραφικό του

1)Μπορεί να επισκέπτεται όσο συχνά θέλει την ιστοσελίδα και να τροποποιεί το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο  από τη στιγμή της ανάρτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί και μέχρι την οριστικοποίησή του.

2) Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής κανένα μηχανογραφικό δελτίο δε γίνεται δεκτό, ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.

3) Μπορεί να δηλώσει κανείς όσα τμήματα επιθυμεί, ακόμη και όλα, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ΔYΟ (2) το πολύ από τα τέσσερα επιστημονικά πεδία. Μπορεί επίσης κανείς να δηλώσεις τα τμήματα με όποια σειρά επιθυμεί, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Αν κάποιος επιθυμεί να δηλώσει προτίμηση για τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που δήλωσε, το δηλώνει ΜΟΝΟ μια φορά.

4) Υποψήφιος Εσπερινού ΓΕΛ δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

5) Φυσικά, πρέπει κάποιος να δηλώσει προτίμηση στο τμήμα που επιθυμεί αλλιώς δε γίνεται εισαγωγή. Αν με το σύνολο των μορίων του κάποιος εισάγεται σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που έχεις δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτό που έχεις δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Η σειρά των προτιμήσεών  πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου, δηλαδή πρώτα να δηλώσει το τμήμα που πραγματικά επιθυμεί να εισαχθεί, άσχετα από τον αριθμό των μορίων του, και μετά τα λοιπά.

6) Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε τμήμα που δήλωσε προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου.

Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές. Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.

7) Για να λάβει κανείς μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να συμμετάσχεις στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχεις επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.

–Η αρίθμηση των προτιμήσεών πρέπει  να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό

1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησής σου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσεις τμήμα, στο οποίο είσαι ήδη σπουδαστής από προηγούμενο έτος.

από www.foititikanea.gr, www.neolaia.gr

Πηγή: https://www.onalert.gr

Πληροφορίες για το συντάκτη

Gorga News

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας

Ξεχώρισαν