Ελλάδα

Στα 184.680 ευρώ ο μέσος πλούτος των Ελλήνων!

Εμφανή τα σημάδια της κρίσης στην ελληνική Οικονομία, η μέση ελληνική περιουσία έχει μειωθεί στα 227.925 δολάρια (184.680 ευρώ), λιγότερο από το ένα τρίτο από τα 741.398 δολάρια που είναι ο μέσος όρος για τις χώρες του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας ,«The Changing Wealth of Nations 2018», σχεδόν το 60% του πλούτου οφείλεται στο παραχθέν κεφάλαιο (134.895 δολάρια), ενώ στο ανθρώπινο κεφάλαιο αντιστοιχεί το 46% και στο φυσικό κεφάλαιο το 5,5% (12.546 δολάρια).

Η μείωση του ελληνικού πλούτου οφείλεται στην καθαρή οικονομική θέση της χώρας (λόγω του πολύ υψηλού χρέους), που υπολογίζεται σε (κατά κεφαλήν) 25.179 δολάρια ή πάνω από το 11%. Όσον αφορά το φυσικό κεφάλαιο, τη μεγαλύτερη συμβολή έχουν η καλλιεργήσιμη αγροτική γη (4.945 δολάρια) και τα δάση (2.185 δολάρια), ενώ ακολουθούν τα βοσκοτόπια (1.990 δολάρια) και ο ορυκτός πλούτος (1.417 δολάρια).

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγράφει τον πλούτο 141 χωρών, τον οποίο υπολογίζει ως το άθροισμα τεσσάρων μεγεθών: του φυσικού κεφαλαίου τους (όπως είναι τα δάση, τα ορυχεία και η αγροτική γη), του ανθρώπινου κεφαλαίου (τα εισοδήματα που θα έχουν οι πολίτες στη ζωή τους), του παραχθέντος κεφαλαίου (κτίρια, υποδομές κ.ά.) και της καθαρής οικονομικής θέσης τους σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο (απαιτήσεις μείον υποχρεώσεις).

Στην Ελλάδα η σύνθεση του πλούτου διαφέρει από αυτή του μέσου όρου των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπου το 70% οφείλεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και μόνο το 28% στο παραχθέν κεφάλαιο.

Συνολικά στις εξεταζόμενες χώρες, ο παγκόσμιος πλούτος αυξήθηκε σημαντικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αλλά ο κατά κεφαλήν πλούτος μειώθηκε ή έμεινε στάσιμος σε περισσότερες από 20 χώρες διαφορετικών εισοδηματικών κατηγοριών. Το ανθρώπινο κεφάλαιο ήταν κατά μέσο όρο για τις 141 χώρες η μεγαλύτερη συνιστώσα του πλούτου, ενώ στο φυσικό κεφάλαιο αντιστοιχούσε σχεδόν το 50% του πλούτου για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Πηγή: https://www.kontranews.gr

Πληροφορίες για το συντάκτη

Gorga News

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας

Ξεχώρισαν