ΔΑΝΕΙΑ

Οικονομία

Η Ελλάδα αναπτύσσεται στα χαρτιά – Τα δάνεια μειώνονται, οι καταθέσεις στάσιμες και το χάσμα ρευστότητας 70 δισ.

Εάν τώρα η συνεχής συρρίκνωση θεωρείται ανάπτυξη τότε….προφανώς η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει την οικονομική θεωρία. Η Ελλάδα αναπτύσσεται. Η Ελλάδα επέστρεψε. Η...

Ξεχώρισαν