χρηματισμός

Ελλάδα

Πληροφοριόδοτες στις ΗΠΑ καταγγέλουν φαρμακευτική στην Ελλάδα για χρηματισμό δημοσίων λειτουργών

Δύο πρώην υπάλληλοι μιας από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκων με έδρα την Ευρώπη που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και κατέχει δεσπόζουσα θέση...

Ξεχώρισαν