Ένοπλες Δυνάμεις

Βίντεο με δραστηριότητες της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ»

Oι δραστηριότητες της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης (88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ»).

Οδοιπορικό στα Πομακοχώρια

Ξεχώρισαν