Οικονομία

Πως θα υπολογίζονται οι νέες συντάξεις

«Κλειδί» για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ελεύθερων επαγγελματιών είναι όχι μόνο η ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης αλλά και η ημερομηνία διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος, την οποία υπογράφει ο Διοικητής του ΟΑΕΕ, Χρ. Τσακίρης, διαχωρίζει τις αιτήσεις συνταξιοδότησης σε δύο βασικές κατηγορίες: αυτές που είχαν κατατεθεί μέχρι και τις 12 Μαΐου 2016 -ημερομηνία δημοσίευσης του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387- και αυτές που κατατίθενται από την έναρξη ισχύος του νόμου (13 Μαΐου 2016) και μετά.

Η εγκύκλιος ρητά αναφέρει πως με την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης συσχετίζονται:
• Η ημερομηνία διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας.
• Η ημερομηνία κατάθεσης επαγγελματικής άδειας για τους αυτοκινητιστές.
• Η ημερομηνία επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις αναπηρίας και θανάτου.

Η εγκύκλιος

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει ότι με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού θα αντιμετωπίζονται αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβλήθηκαν το αργότερο έως και τις 12/05/2016, εφόσον οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν παράλληλα διακόψει τη δραστηριότητά τους (και στην περίπτωση των αυτοκινητιστών έχουν καταθέσει και την επαγγελματική άδεια οδήγησης).

Για παράδειγμα: ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 05/05/2016, πριν από την ισχύ του Ν. 4387/2016 και η διακοπή της δραστηριότητάς του έχει γίνει μέχρι και τις 12/05/2016, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του προϊσχύοντος καθεστώτος.

Αντίθετα, αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας κρίνονται με τον νέο τρόπο υπολογισμού που εισάγει ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος, αν η διακοπή της δραστηριότητας έγινε από τις 13/5/2016 και μετά. Κι αυτό ακόμη κι αν η αίτηση έχει κατατεθεί έως και την 12/05/2016.

Για παράδειγμα:
• Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 05/05/2016 και η διακοπή της δραστηριότητάς του έχει γίνει 14/05/2016 ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του νέου καθεστώτος.
• Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ προερχόμενος από το πρώην ΤΣΑ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 05/05/2016 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει μέχρι και 12/05/2016, αλλά καταθέτει την επαγγελματική άδεια οδήγησης στις 13/05/2016, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του νέου καθεστώτος.

Η ίδια εγκύκλιος αποσαφηνίζει πως ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ασφαλιστική σχέση λήγει στο τέλος του μήνα της διακοπής του επαγγέλματος, για τον υπολογισμό της σύνταξης θα εξετάζεται η πραγματική ημερομηνία διακοπής στην αρμόδια αρχή. Σε εφαρμογή δηλαδή και της σχετικής εγκυκλίου που είχε εκδώσει ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, το Ταμείο «δίνει» τον παλαιό τρόπο υπολογισμού και στους ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 12 Μαΐου, αλλά βάσει των διατάξεων των Ταμείων τους η σύνταξή τους αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα (δηλαδή από 1/6). Αρκεί να έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά εντός των προθεσμιών.

Αντίστροφα, οι περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβάλλονται μετά την ισχύ του νόμου, ήτοι από 13/05/2016 και μετά, θα κρίνονται με τις νέες διατάξεις, ανεξάρτητα αν η διακοπή είναι πριν από τις 12/05/2016 ή μετά. Εάν πρόκειται για παράταση της αναπηρικής σύνταξης εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.

Σε περίπτωση επαναχορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας μετά την ισχύ του νέου νόμου, κατόπιν διακοπής αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ. μη λήψη συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας), ο υπολογισμός της θα γίνει με τις νέες διατάξεις. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα μετατροπής σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος μετά την ισχύ του νόμου 4387/2016 (13 Μαΐου), ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

• Για παράδειγμα: σύνταξη λόγω αναπηρίας που έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2016, αν έχει κατατεθεί αίτημα μετατροπής μέχρι τις 12/05/2016 κρίνεται με το προγενέστερο καθεστώς, ενώ αίτημα μετατροπής από τις 13/05/2016 και μετά κρίνεται με το νέο καθεστώς.
Δήλωση

Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που ενώ καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν τη διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ισχύουν τα εξής: οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως και 12/05/2016 θα υπολογιστούν με βάση το πότε κατατέθηκε το αίτημα διακοπής του επαγγέλματος. Πριν από τις 12 Μαΐου, με το παλαιό καθεστώς, από τις 13 Μαΐου και μετά, με το νέο. Οι αιτήσεις που υποβληθούν από 13 Μαΐου και μετά πάνε όλες με τον νέο τρόπο.

Επίσης, αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου, όταν ο θάνατος έχει επέλθει μέχρι και τις 12/05/2016 και εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης ανά φορέα ασφάλισης προθεσμίας, κρίνονται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Για παράδειγμα:

• Ο θάνατος ασφαλισμένου συνέβη στις 12/05/2016 και η αίτηση κατατέθηκε την ίδια μέρα. Η συνταξιοδότηση θα ξεκινά από την 1η/06/2016, θα κριθεί όμως ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο.
• Ο θάνατος συνέβη στις 12/05/2016 και η αίτηση κατατέθηκε στις 12/06/2017. Η έναρξη συνταξιοδότησης ξεκινά την 1η/07/2016 και κρίνεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
• Ο θάνατος ασφαλισμένου συνέβη στις 13/05/2016. Η έναρξη συνταξιοδότησης 01/06/2016 κρίνεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Ετικέτες

Πληροφορίες για το συντάκτη

Gorga News

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας

Ξεχώρισαν