Οικονομία

ΤΧΣ: Προτείνει άρση 60 εμποδίων για τα κόκκινα δανεια

Την άρση 60 νομοθετικών και φορολογικών εμποδίων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κόκκιων δανείων προτείνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Το Ταμείο δημοσίευσε την επικαιροποιημένη ανάλυση η οποία έγινε στη βάση της αρχικής μελέτης του Οκτωβρίου 2015 και στηρίζεται στη μελέτη της McKinsey. H δημοσίευση της επικαιροποιημένης μελέτης αποτελεί μνημονιακή υποχρεωση. Το ΤΧΣ προτείνει μεταξύ άλλων μεταξύ άλλων, την πρόωθηση των διαδικασιών μετοχοποίησης δανείων υπερχρεωμένων εταιριών αλλά και την αφαίρεση της διοίκησης από μη συνεργάσιμα πρόσωπα από εταιρίες που τελούν υπό καθεστώς αναδιάρθρωσης.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση του ΤΧΣ, παρά το γεγονός ότι το 2015 αλλά και φέτος οι ελληνικές αρχές έχουν προχωρήσει ή ξεκινήσει σειρά δικαστικών και νομικών ενεργειών τα διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν.

Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

-Η απουσία εξειδικευμένων και έμπειρων δικαστικών για το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων

-Οι αδυναμίες στο νομικό πλαίσιο οδηγούν σε καθυστερήσεις και αύξηση του αριθμού των συσσωρευμένων υποθέσεων. Η πρόβλεψη του νόμου για αύξηση του αριθμού των δικαστών στα Ειρηνοδικεία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

– Το αδύναμο και μη ευέλικτο καθεστώς αφερεγγυότητας, το ελλιπές θεσμικό πλαίσιο και η αναποτελεσματική διαδικασία πλειστηριασμών οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις ή και σε καμία ενέργεια επιβολής.

Οι αλλαγές στο νόμο Κατσέλη

Οι μεταβολές στο νόμο Κατσέλη που τέθηκαν σε εφαρμογή το 2015 φαίνεται να θέτουν τις βάσεις για μια βελτιωμένη αποτελεσματικότητα στη διαδικασία επιβολής. Ωστόσο παραμένουν εμπόδια που πρέπει να επανεξεταστούν ώστε να υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας για τους ευάλωτους δανειολήπτες και όχι τους κακοπληρωτές, αναφέρεται

-Ο νόμος ορίζει την αυτόματη διακοπή όλων των πράξεων επιβολής μόνο με την κατάθεση μιας αίτησης από τον δανειολήπτη. Αυτή η διακοπή παραμένει σε ισχύ έως την εκδίκαση των προσωρινών μέτρων.

-Οι δικαστικές αποφάσεις παγώματος των ενεργειών εκδίδονται γενναιόδωρα

– Οι εξαιρέσεις από τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων αφορούν συχνά και στοιχεία πέραν της πρώτης κατοικίας

-Είναι δαπανηρό και χρονοβόρο να κηρυχθεί σε πτώχευση δανειολήπτης καθώς απαιτείται νέα δικαστική απόφαση.

-Ο νόμος προβλέπει ότι τα εξασφαλισμένα δικαιώματα των πιστωτών στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη πάνω από μια αξία μπορούν να παρακαμφθούν από τον δικαστή κατά το χρόνο ακρόασης της υπόθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρχές εξαιρούν από τη δυνατότητα ρευστοποίησης περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη που δεν προστατεύονται από τη νομοθεσία.

Αλλα νομικά εμπόδια

-Όταν η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μιας υπερχρεωμένης εταιρίας οφείλεται σε μετοχοποίηση χρέους τότε η υποχρέωση του τρίτου μέρους να προβεί σε δημόσια προσφορά δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται

-Η μετατροπή χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο επιβάλλεται σε μη συνεργάσιμους μετόχους μετά από αίτημα του αντιδίκου που έχει έννομο συμφέρον, να κρίνει καταχρηστική την αρνητική ψήφο των διοικήσεων στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Το δικαστήριο δύναται να ορίσει ειδικό αντιπρόσωπο του μη συνεργάσιμου μετόχου ώστε να ψηφίσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να εφαρμόζεται και η πρακτική εφαρμογή του έχει αποδειχθεί «δυσκίνητη».

-Κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Υπάρχουν σειρά νόμος και ρυθμίσεων που πρέπει να κωδικοποιηθούν γιατί δημιουργούν προβλήματα εφαρμογής. Μια τέτοια κίνηση θα ενισχύσει το κανονιστικό πλαίσιο και θα μειώσει τα περιθώρια κινήσεων των κακοπληρωτών.

Πληροφορίες για το συντάκτη

Gorga News

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας