Στη διόπτρα της Θάλειας

Στη διόπτρα της Θάλειας

Ας υποθέσουμε …

της Θάλειας Χούντα – δημοσιογράφου Ας υποθέσουμε, ότι είσαι γυναίκα και έχεις σύζυγο μηχανικό. Αυτό καθιστά και την σύζυγο μηχανικό; Ας υποθέσουμε, ότι είσαι γυναίκα και έχεις σύζυγο ιατρό. Αυτό καθιστά και την σύζυγο ιατρό; Ας υποθέσουμε, ότι είσαι γυναίκα και έχεις σύζυγο...

Διαβάστε περισσότερα