Ένοπλες Δυνάμεις

Εφιάλτης για τις Ένοπλες Δυνάμεις η λειψανδρία

► Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα επιτελεία του στρατεύματος – Συντριπτικά υπέρ των Τούρκων οι αριθμοί.

► Μόλις 275.000 άνδρες μπορούν να μαζευτούν σε περίπτωση γενικής επιστράτευσης, έναντι 700.000 που θα συγκεντρώσουν οι γείτονες.
Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα έχει πάρει δραματικές διαστάσεις λόγω της οικονο­μικής κρίσης. Η ομαδική και ανεξέλεγκτη έξοδος νέων ανθρώπων στο εξωτερικό για να βρουν εργασία, είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα.
Η γήρανση των ανδρών στις μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων είναι γεγονός, καθώς έχουν σταματήσει οι προσλήψεις και η ανανέωση του υπάρχοντος έμψυχου υλικού, συνεπεία των μνημονίων.
Η θητεία των εννέα μηνών για τους έφε­δρους δημιουργεί τεράστια κενά στην κάλυψη των 2.000 «στρατιωτικών σημείων» σε όλη τη χώρα, που πρέπει να καλυφθούν από τις υπάρχουσες δυνάμεις. Η υπεργεννητικότητα των Τούρκων, οδηγεί σε ραγδαία αύξηση κάθε χρόνο της στρατιω­τικής τους δύναμης.
Συναγερμός
Αυτά είναι τα κομμάτια του παζλ που έχουν σημάνει συναγερμό στα ανώτατα κλιμάκια των Ελληνικών Ενόπλων Δυνά­μεων. Αν σε όλα αυτά προστεθεί και η αναγκαστική μείωση προμήθειας νέων οπλικών συστημάτων, ανταλλακτικών και αεροπλάνων, πλοίων, τεθωρακισμένων, είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα που υπάρχει, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Οι αριθμοί είναι εφιαλτικοί. Σε περίπτωση γενικής επιστράτευσης στην Ελ­λάδα ο αριθμός των ανδρών θα φτάσει τους 275.000, έναντι περίπου 700.000 της Τουρκίας!
Σε περίοδο ειρήνης θα έπρεπε κανονικά να υπηρετούν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυ­νάμεις 93.000 έφεδροι αξιωματικοί και στρατιώτες. Η σημερινή δύναμη δεν ξε­περνάει τους 69.000 άνδρες κι από αυτούς οι 9.000 υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο εξωτερικό, στην Κύπρο (ΕΛΔΥΚ), σε υπη­ρεσίες γραφείου, σε στρατιωτικά μουσεία, στη Σχολή Ευελπίδων ή βρίσκονται σε νό­μιμες άδειες ανατροφής τέκνων.
Κάπως έτσι, φτάνουμε αυτή τη στιγμή να διαθέτουμε μόνο 60.000 άνδρες, που πρέπει να καλύψουν όλα τα στρατιωτικά σημεία από το Αιγαίο και την ηπειρωτική Ελλάδα, έως τον Έβρο και την Κρήτη.
Όπως επισημαίνεται, βεβαίως, σε όλες τις τελευταίες εκθέσεις του ΝΑΤΟ, η λειψαν­δρία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας έναντι των Τουρκικών, υπερκαλύπτεται από το αξιόμαχο, το υψηλό ηθικό και το ιδιαίτερο σθένος των Ελλήνων εφέδρων και αξιωματικών.
Τα προτερήματα
Στην Πολεμική Αεροπορία οι Έλληνες πιλότοι είναι ασύγκριτα καλύτεροι από τους νεαρούς και άπειρους στην πλειοψηφία τους Τούρκους, που άρον άρον βγαί­νουν από τις στρατιωτικές σχολές, για να καλύψουν τα κενά των εκατοντάδων ιπτά­μενων, που διώχθηκαν μετά από το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Στον Στρατό, το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού των Ελλήνων αξιωματικών, η φιλοπατρία και η εκπαίδευσή τους, τους ανεβάζει σε υψη­λότερα κλιμάκια από τους Τούρκους συ­ναδέλφους τους. Στο Ναυτικό, η χώρα μας συνεχίζει να υπερτερεί των γειτόνων, χάρη στην γνωστή ναυτοσύνη των Ελλή­νων, με τους κυβερνήτες πλοίων και υπο­βρυχίων να γνωρίζουν κάθε σπιθαμή του Αιγαίου.
Όλα αυτά τα προτερήματα των Ελληνι­κών Ενόπλων Δυνάμεων, που αποδεικνύονται και εμπράκτως σε διακρατικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ, στις οποίες οι Έλληνες αξιωματικοί λαμβάνουν συνήθως τις περισσότερες διακρίσεις, έχουν δημιουρ­γήσει δικαίως ένα αίσθημα απόλυτης ασφάλειας στον ελληνικό λαό.
Τα κενά. ωστόσο, υπάρχουν. Και θα πρέπει να καλυφθούν. Ο υπουργός Εθνι­κής Άμυνας Πάνος Καμμένος και οι Αρχη­γοί των Επιτελείων, βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση λύσεων, μέσα στα στενά πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Σκέψεις και προτά­σεις υπάρχουν αρκετές. Μεταξύ αυτών, έχει πέσει στο τραπέζι και το θέμα της αύ­ξησης της στρατιωτικής θητείας, από 9 μήνες σε 12 ή ακόμη και σε 15 μήνες «περιοχικά», καθώς και ο περιορισμός του αριθμού των εφέδρων σε Πολεμικό Ναυ­τικό και Αεροπορία, με παράλληλη ενί­σχυση του Στρατού Ξηράς.
Ανώτατος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, αποκαλύπτει στην «Κυριακάτικη Εφημερίδα» ότι καταβάλλονται υπεράν­θρωπες προσπάθειες από το Επιτελείο, προκειμένου να καλυφθούν οι 2.000 στρα­τιωτικές θέσεις, σε όλη τη χώρα. Οι ανυ­πότακτοι, για διάφορους λόγους, υπολογί­ζονται σε 35.000 άνδρες και είναι άλλο ένα θέμα, το οποίο προβληματίζει το υπουρ­γείο Άμυνας. Την ίδια στιγμή, αναζητείται τρόπος για να προσληφθούν 500-600 επαγγελματίες στρατιωτικοί, οι οποίοι θα επανδρώσουν κατά κύριο λόγο τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού και θα εκπαιδευ­τούν για τις λεγόμενες «χειρουργικές επιχειρήσεις».
«Σήμερα έχουμε κομάντος και αλεξι­πτωτιστές ηλικίας 40 και 42 ετών», τονίζει στην «Κυριακάτικη» ο ανώτατος αξιωμα­τικός του Στρατού. «Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε νέους ανθρώπους, που θα περάσουν σκληρή εκπαίδευση, για ειδικές αποστολές».
«Πονοκέφαλος» και ο συνδικαλισμός
Ο συνδικαλισμός στις Ένοπλες Δυνάμεις αποτελεί έναν ακόμη «πονοκέφαλο» για την στρατιωτική ηγεσία, αν και προς το παρόν περιορίζεται στο επίπεδα των υπαξιωματικών. «Υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί η πειθαρχία στο στράτευμα και η αυστηρή εφαρμογή διαταγών των ανωτέρων. Φαντάζεστε, ένας συνδικαλιστής του στρατεύμα­τος να απαντήσει με εφαρμογή εργατικών νόμων σε μία διαταγή που θα λάβει, σε κρίσιμη στιγμή; Στην ουσία, δεν θα υπάρχει πια Στρατός εάν συμβεί αυτό», εκφράζει την ανησυχία του το ανώτατο στρατιωτικό στέλεχος. Κι αν όλα τα προηγούμενα υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν συμβαίνει το ίδιο με το δραματικό πρό­βλημα της υπογεννητικότητας που μαστίζει τη χώρα. Οι στατιστικές εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι μέσα στην επό­μενη πενταετία (2017-2022) θα γεννηθούν περίπου 10.000 λιγότερα παιδιά από τις ελληνικές οικογένειες. Αυτομάτως κάτι τέτοιο θα έχει αντίκτυπο και στο μελ­λοντικό έμψυχο δυναμικό του Ελληνικού Στρατού, το οποίο ήδη δεν έχει κανένα περιθώριο περαιτέρω συρρί­κνωσης.
Εντελώς διαφορετικό είναι το σκηνικό στην Τουρκία, τον μοναδικό γείτονα της Ελλάδας που αποτελεί απειλή για πολεμικό επεισόδιο, όπου η αύξηση του πληθυσμού (άρα και των στρατεύσιμων) γίνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 1,36 εκατομμύρια Τούρκοι φτάνουν σε ηλικία στράτευσης έναντι 105.000 Ελλήνων.
Ο συσχετισμός δυνάμεων σε έμψυχο δυναμικό
Μία από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες για τον συσχετισμό των στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έγινε το 2014, από Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, υπό τον δι­ευθυντή του, δόκτορα Άριστο Αριστοτέλους. Σε αυτήν αναφέρονται μεταξύ άλλων:
«Η Τουρκία βάσει των στρατιωτικών στοιχείων, που παρατί­θενται πιο κάτω, έχει αριθμητική υπεροχή έναντι της Ελλάδος σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, με εξαίρεση το ανθρώπινο δυναμικό, η τουρκική πλεονεκτική θέση δεν είναι ούτε συντριπτική, ούτε και προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους ενδεχόμενης αναμέτρησης, στον ελληνοτουρκικό χώρο, ως η επικρατούσα μέχρι σήμερα αντίληψη. Όμως οι δραστικές πε­ρικοπές στους αμυντικούς προϋπολογισμούς της Ελλάδας και οι επιδράσεις τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, τείνουν να διαβρώσουν ανησυχητικά τη σχέση αυτή έναντι της Τουρκίας». Ειδικά ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, για το 2014, η μελέτη κα­ταγράφει τα παρακάτω: «Συγκρίνοντας το σύνολο του εν ενεργεία στρατιωτικού ανθρώπινου δυναμικού στις δύο χώρες, το 2014 οι αναλογίες δυνάμεων είναι 3.5 Τούρκοι στρατιώτες για κάθε έναν Έλληνα (από 3.1 : 1 το 2004). Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της στρατιωτι­κής θητείας στην Ελλάδα και στη γήρανση του πληθυ­σμού της κατά την τελευταία δεκαετία.
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Ελλάδα: 86.150 κληρωτοί και 177.650 έφεδροι – Τουρκία: 402.000 κληρωτοί και 258.700 έφεδροι.
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Ελλάδα: 19.000 υπηρετούντες – Τουρκία: 48.600 υπηρετούντες.
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Ελλάδα: 26.600 υπηρετούντες – Τουρκία: 60.000 υπηρετούντες.
Οι τελευταίες απογραφές πληθυσμών σε Ελλάδα και Τουρκία
Η πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσμού στην χώρα μας έγινε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το 2011 και σύμφωνα με αυτήν ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι:
Σύνολο: 10.815.197 πολίτες
Άντρες: 5.303.690 (49.2%)
Γυναίκες: 5.484.000 (50.8%)
Στις αρχές του 2016, η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής πληθυσμού που έγινε στη γειτονική χώρα έως το τέλος του 2015. Σύμφωνα με αυτά ο πληθυσμός της Τουρκίας είναι:
Σύνολο: 78.741.053 πολίτες
Άντρες: 39.511.191 (50.2%)
Γυναίκες: 39.229.862 (49.8%)
Να σημειωθεί ότι από το 2014 μέχρι το τέλος του 2015, ο τουρκικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 1.045.150 άτομα, ενώ οι στατιστικές εκτιμήσεις λένε ότι μέχρι το 2050 θα συνεχίσει να αυξάνεται φθάνοντας κοντά στα 93.5 εκατομμύρια άτομα.
Στα παραπάνω ήρθε να προστεθεί στις αρχές του έτους και το παραλήρημα του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά των εκτρώσεων. «Καμιά μουσουλμανική οικογένεια δεν πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο των γεννήσεων και οικογενειακό προγραμματισμό. Θα πολλαπλασιά­σουμε τους απογόνους μας. Κανένας δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο του θεού. Το πρώτο καθήκον, εδώ, το έχουν οι μητέρες», είχε πει, ενώ στο παρελθόν είχε εξομοιώσει τον έλεγχο των γεννήσεων με προδοσία, αφού μπορούν να οδηγήσουν σε αφανισμό του τουρκικού έθνους όπως υποστήριξε.
Πηγή: https://staratalogia.blogspot.gr

Πληροφορίες για το συντάκτη

Gorga News

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας