Ένοπλες Δυνάμεις

Ένοπλες Δυνάμεις: Γιατί και ποιους συμφέρει πλέον η εξαγορά μάχιμης πενταετίας

Κλείδωσε το καθεστώς εξαγοράς της μάχιμης 5ετιας και των πτητικών-καταδυτικών 6μήνων για τους ενστόλους σε Στρατό Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία και Σώματα Ασφαλείας. Πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Εργασίας οριοθετεί ευνοϊκό σύστημα εξαγοράς του χρόνου υπηρεσίας, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί ως διπλάσιος από στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς, αλλά δεν έχει εξαγοραστεί τελεσίδικα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Με την επίμαχη απόφαση:

• Μειώνεται μεσοσταθμικά 25% το κόστος αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας και των 6μήνων επικινδυνότητας για τους στρατιωτικούς, με αποτέλεσμα να προσεγγίζει για ορισμένες κατηγορίες υπηρετούντων σε Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία τα επίπεδα του κόστους της 5ετίας στα Σώματα Ασφαλείας.

• Παραμένει αμετάβλητο το κόστος αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας (39,87€/μήνα = 2.392€ για 60 μήνες). Όπως προβλέπεται από το 2010, το κόστος αντιστοιχεί σε 20% επί της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπολογίζεται μόνο για το ποσοστό αναπλήρωσης, και όχι για τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών.

Όπως εξηγούν ειδικοί, ο βασικός λόγος για τον οποίο μειώνεται το κόστος εξαγοράς για τους στρατιωτικούς είναι επειδή για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου δεν μετρά πλέον η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αλλά ο χρόνος κατά τον οποίο έχει παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία. Συνεπώς, για τις διπλάσιες υπηρεσίες που έχουν υπηρετηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και δεν έχουν τελεσίδικα αναγνωριστεί -υπεβλήθη αίτημα που εκκρεμεί ή δεν υπεβλήθη καθόλου-, η εισφορά για την αναγνώρισή τους υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία. Αυτό σημαίνει πως για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ακόμη και κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης, χωρίς να μεταβληθεί το κόστος, αφού θα ληφθούν υπόψη το ποσοστό εισφορών και ο μισθός που ίσχυε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

«Για τη μάχιμη 5ετία οι εισφορές θα υπολογίζονται πλέον ως ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου κατά την οποία αυτή διανύθηκε. Για παράδειγμα, αν η μάχιμη 5ετια τοποθετείται στα έτη 1997-2002, τα οποία υπηρετήθηκαν σε μονάδες εκστρατείας, τότε η εξαγορά θα υπολογιστεί με το μισθολόγιο που ίσχυε τότε» εξηγεί ο εργατολόγος Γιάννης Αντωνιάδης, οικονομικός σύμβουλος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών.

Όπως διευκρινίζει ο ίδιος, μέχρι πρόσφατα οι εισφορές για την εξαγορά του χρόνου που αναγνωρίζεται ως διπλάσιος υπολογίζονταν με βάση τα ισχύοντα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. «Δηλαδή, εάν η αίτηση αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας για τα έτη 1997-2002 υποβαλλόταν το 2015, τότε οι εισφορές υπολογίζονταν με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του 2015» συμπληρώνει ο κ. Αντωνιάδης. Επίσης, αν η αίτηση αναγνώρισης υποβαλλόταν το 2017, χρονιά κατά την οποία ετέθη σε εφαρμογή το νέο ειδικό μισθολόγιο, το κόστος αναγνώρισης θα έπρεπε με το προϊσχύον καθεστώς να ακολουθεί το νέο ειδικό μισθολόγιο. Συνεπώς, το νέο μοντέλο αναγνώρισης οδηγεί σε φθηνότερες εξαγορές, επειδή:

• οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τον αρχικό, μικρότερο, διοικητικό και μισθολογικό βαθμό που ίσχυε όταν διανύθηκε η 5ετία,

• πριν από το 2017 οι συντάξιμες αποδοχές των παλαιών ασφαλισμένων ήταν αρκετά μικρότερες από τις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές,

• οι μισθοί σε απόλυτα νούμερα και σε ευρώ ήταν πολύ μικρότεροι μια 15ετία πριν.

Παράδειγμα 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ…

Απόφοιτος Παραγωγικής Σχολής (ΣΣΕ), εισαχθείς το 1992, που υπηρέτησε τη μάχιμη πενταετία την περίοδο 1996-2000 (αμέσως μετά την ονομασία σε αξιωματικό), για την αναγνώριση πενταετίας θα χρειαστεί να πληρώσει εισφορές 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών ανθυπολοχαγού/ υπολοχαγού που λάμβανε κατά την περίοδο 1996-2000, οι οποίες ήταν:

Μέσος βασικός μισθός υπολοχαγού = 550€ (μετατροπή από 186.900 δρχ.)

Μέσο ΕΧΥ (χρονοεπίδομα) 12% = 66€ (μετατροπή από 22.428 δρχ.)

Συντάξιμες αποδοχές (550 + 66) = 616€ x 6,67% (εισφορά) = 41,09€ / μήνα = 2.465,23€ (για 60 μήνες).

Πηγή: onalert.gr

Πληροφορίες για το συντάκτη

Gorga News

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας