Απόψεις

Γιατί οι πολύ ‘μικροί’ μένουν εκτός Μη Επιστρεπτέας Επιδότησης

του Βαγγέλη Μανώλα, απασχολούμενου στην Εστίαση

Για πολύ συγκεκριμένους λόγους, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Μη Επιστρεπτέας Επιδότησης

  1. Ο μη αποκλεισμός επιχειρήσεων με τιμή του 3ου κριτηρίου (τζίρος) < 1, αλλά μόνο ο μηδενισμός, οδηγεί σε μία κατηγορία επιχειρήσεων άδικης πριμοδότησης καθ’ όσον μία εταιρία με πολλά κέρδη (π.χ. 30%) το 2019, με αύξηση του τζίρου το εν λόγω διάστημα και με αριθμό εργαζομένων > 25 (π.χ. Super Market), βαθμολογείται με 40 μόρια, στόχος άπιαστος για τη συντριπτική πλειοψηφία πολύ μικρών επιχειρήσεων, με τη μεγαλύτερη πτώση του τζίρου όπως επί παραδείγματι στο κλάδο της εστίασης (60% βάση στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ) και με το μέγιστο δυνατό δείκτη κέρδους (30%).Η μέγιστη δυνατή μοριοδότηση των ανωτέρω επιχειρήσεων είναι 9+15+15=39 μόρια.

    Η ανωτέρω μοριοδότηση υπολογίστηκε με τον ανώτατο αριθμό εργαζομένων (9), με το μέσο όρο πτώσης τζίρου σε έναν από τους περισσότερο πληττόμενους κλάδους, αυτόν της εστίασης (60% βάση στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ) και τον ανώτατο μοριοδοτούμενο δείκτη  κέρδους (30%).

    Στη πραγματικότητα φυσικά η μοριοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρότερη όπως για παράδειγμα, επιχείρηση με 5 άτομα προσωπικό – 50% πτώση τζίρου – 10% δείκτη κέρδους, βαθμολογείται με 5+12+5=22 Μόρια.

  2. Ο μη διαχωρισμός μικρών – πολύ μικρών επιχειρήσεων δημιουργεί εκ των προτέρων μία τεράστια διαφορά βάσει του Α1 κριτηρίου, που αναφέρεται στις Μονάδες Εργασίας- εργαζόμενους. Μία πολύ μικρή επιχείρηση με μέσο όρο 5 άτομα προσωπικό και μία μικρή επιχείρηση με μέσο όρο 20 άτομα προσωπικό μοριοδοτούνται με 5 και 20 Μόρια αντίστοιχα. Η διαφορά των 15 μορίων είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί από τα άλλα δύο κριτήρια ακόμη και αν μια πολύ μικρή επιχείρηση έχει μεγαλύτερη πτώση τζίρου και μεγαλύτερο δείκτη κέρδους από μία μικρή επιχείρηση, όπως επί παραδείγματι: πολύ μικρή επιχείρηση με 5 εργαζόμενους – 50% πτώση τζίρου – 20% δείκτη κέρδους, συγκεντρώνει 5+12+10=27 μόρια, ενώ μία μικρή επιχείρηση με 20 εργαζόμενους – 25% πτώση τζίρου – 10% δείκτη κέρδους, συγκεντρώνει 20+8+5=33 μόρια.
  3. Όσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές το τρίμηνο 1/4/2020 – 30/6/2020 μοριοδοτούνται με 60 μόρια από το 3ο κριτήριο συν το προσωπικό από το 1ο κριτήριο συν τα ενδεχόμενα κέρδη από το 2ο κριτήριο με αποτέλεσμα να προκύπτει βαθμολογία επίσης ανέφικτη για την συντριπτική πλειοψηφία επιχειρήσεων που λειτούργησαν έστω και ελάχιστο διάστημα μέσα στην εν λόγω περίοδο με ανάλογο προσωπικό και κέρδη και πτώση τζίρου έως 80% (γεγονός που δεν διαφοροποιεί επί της ουσίας αν όχι επί τα χείρω την οικονομική ζημιά που υπέστησαν, σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που ήταν όλο το διάστημα κλειστές).

Από τα ανωτέρω βάση της ισχύουσας μοριοδότησης μπορούμε εκ των προτέρων να προβλέψουμε τη σειρά κατάταξης των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν: Ξενοδοχεία, γυμναστήρια, μικρές επιχειρήσεις (10-49 εργαζόμενοι) και κάποιες πολύ μικρές επιχειρήσεις ως εξαίρεση επιβεβαίωσης του κανόνα.

Συνεπώς προτείνω:

  • Αποκλεισμό επιχειρήσεων με αύξηση τζίρου, διότι ειδάλλως αναιρείται ο σκοπός της δράσης περί ενίσχυσης πληγέντων επιχειρήσεων.
  • Η προϋπόθεση ύπαρξης ελαχίστου ποσοστού μείωσης του τζίρου, διότι τη στιγμή που η πολιτεία θέτει ως προαπαιτούμενο για την επιστρεπτέα προκαταβολή (Δάνειο) πτώση του τζίρου >20% δεν είναι δυνατόν η ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ επιδότηση να μην έχει τουλάχιστον την ίδια προϋπόθεση.
  • Διαχωρισμός προϋπολογισμού μικρών – πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να αμβλυνθεί η άνιση μοριοδότηση. Εν προκειμένω προτείνεται η μείωση της μέγιστης επιδότησης των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο ήμισυ.

Πηγή: https://www.grtimes.gr

Πληροφορίες για το συντάκτη

Gorga News

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας