Οικονομία

Μόλις 1 στις 6 κατοικίες είναι ασφαλισμένες στην Ελλάδα

Tης Στεφανία Σούκη

Στο 1,1 εκατομμύριο ανέρχονται οι κατοικίες που είναι ασφαλισμένες στη χώρα μας, όπως προκύπτει με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με τον κλάδο ασφάλισης περιουσίας να αποτελεί, όπως επισημαίνεται, έναν πολύ σημαντικό κλάδο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στον οποίο δραστηριοποιήθηκαν 33 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2017.

Η μελέτη της ΕΑΕΕ για την «Ασφάλιση Περιουσίας 2017» λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011), υπάρχουν 4,1 εκατ. κτίρια αποκλειστικής ή μικτής χρήσης στην Ελλάδα που χρησιμοποιούνταν για να στεγάσουν, μεταξύ άλλων, 6,4 εκατ. κατοικίες. Στο τέλος του 2017, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην έρευνα της ΕΑΕΕ είχαν ασφαλίσει περίπου 1,1 εκατ. κατοικίες και 228 χιλιάδες λοιπούς κινδύνους (συνολικά 1,3 εκατ. συμβόλαια), τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2017 και μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2018. Για τα παραπάνω συμβόλαια, η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των 262 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 114 δισ. ευρώ αφορούσαν στην ασφάλιση  κατοικιών και 148 δισ. ευρώ σε λοιπούς κινδύνους, ήτοι ξενοδοχεία, αποθήκες διαμεταφοράς, φοωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και λοιπά.

ασφάλιση.PNG

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2017 δηλώθηκαν περίπου 16,4 χιλιάδες ζημιές εντός του 2017, οι μισές εκ των οποίων αφορούσαν σε κατοικίες και οι άλλες μισές σε λοιπούς κινδύνους. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις 16,6 εκατ. ευρώ (6,3 εκατ. ευρώ για κατοικίες και 10,3 εκατ. ευρώ για λοιπούς κινδύνους) και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 51,2 εκατ. ευρώ (8,3 εκατ. ευρώ για κατοικίες και 42,9 εκατ. ευρώ για λοιπούς κινδύνους). Επισημαίνεται ότι οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου).

ασφάλιση2.PNG

Όσον αφορά το μέρος της έρευνας για τις αιτίες των ζημιών, για τις περισσότερες σε πλήθος αναφέρονται ως αίτια οι κλοπές, τα καιρικά φαινόμενα και οι θραύσεις σωληνώσεων. Όμως το μεγαλύτερο μερίδιο των αποζημιώσεων συγκεντρώνει το αίτιο της φωτιάς. Οι αποζημιώσεις που προκλήθηκαν από φωτιά κατέγραψαν μικρότερη συμμετοχή στο σύνολο (από 57,5% του συνόλου σε 30,7%), ενώ το μερίδιο όλων των υπολοίπων αιτίων αυξήθηκαν. Την μεγαλύτερη αύξηση συμμετοχής γνώρισαν τα καιρικά φαινόμενα, από 12,8% σε 27,4%.

Η μέση ζημία (σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση) έφθασε τα 4.128 ευρώ (1.812 ευρώ για τις κατοικίες, 6.352 ευρώ για τους λοιπούς κινδύνους).

Με βάση τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετέχει με 44,7% επί του συνόλου, τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 42,7%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 9,6%, και οι απευθείας πωλήσεις 3,0%.

Τα παραπάνω μεγέθη αποζημιώσεων, όπως επισημαίνει η ΕΑΕΕ, αναφέρονται στην εκτίμηση στην λήξη του έτους αναφοράς (2017) που αφορά το έτος έκδοσης/έναρξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Με δεδομένο ότι κατά τον ως άνω χρόνο δεν έχουν λήξει όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα ως άνω μεγέθη θα εξελιχθούν περαιτέρω και συνεπώς για την εκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημιώσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη τόσο του πλήθους των ζημιών όσο και του ποσού των αποζημιώσεων μέχρι την λήξη τους καθώς και της πλήρους ωρίμανσης των αποζημιώσεων.

Πηγή:  https://www.newmoney.gr

Πληροφορίες για το συντάκτη

Gorga News

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας