Ένοπλες Δυνάμεις

“Πόλεμος” στο ΝΙΜΤΣ! Στάση εργασίας και βολές κατά της διοίκησης

 “Πόλεμος” στο ΝΙΜΤΣ, όπου το πολιτικό προσωπικό κάνει σήμερα τρίωρη στάση εργασίας από τις 9.30 το πρωί έως τις 12.30, διαμαρτυρόμενοι για την “στρατιοτικοποίησή τους”.

Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι “η Διοίκηση του ΝΙΜΤΣ δεν κατέθεσε στην αρμόδια Δνση αρμοδιότητάς σας κατά την καταληκτική ημερομηνία 16 Ιουνίου 2017, ως όριζε η σχετική Οργανισμό Λειτουργίας ΝΙΜΤΣ, συνοδευόμενο από έκθεση αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τον σχετικό νόμο.

Με τον τρόπο αυτό η Διοίκηση ΝΙΜΤΣ,λένε “φέρει προ τετελεσμένου την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου μας και το σύνολο των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, ακύρωσε και απαξίωσε το έργο της Επιτροπής για την σύνταξη του Οργανισμού του Ιδρύματος που συγκροτήθηκε Για το λόγο αυτό το Σωματείο Εργαζομένων ΝΙΜΤΣ κήρυξε για την Τετάρτη 21 Ιουν 17  τρίωρη Στάση Εργασίας από 9:30 – 12:30.

Σύμφωνα με όσα λένε οι εργαζόμενοι τα πραγματικά γεγονότα που οδήγησαν την Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων ΝΙΜΤΣ (το σύνολο του πολιτικού προσωπικού και τους Ιατρούς ΕΣΥ) έχουν ως εξής:

α) Την Πέμπτη 15 Ιουν 17 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σωματείου με τον Δντή – Συντονιστή του ΝΙΜΤΣ. Σε αυτήν ενημερωθήκαν από τον Δντή – Συντονιστή ότι την Τετάρτη 21 Ιουν 17 θα συνεδριάσει το ΔΣ του Νοσοκομείου μας με αντικείμενο την έγκριση του Σχεδίου Οργανισμού.

Επισημαίνουν επίσης ότι:

– Δεν υπάρχει πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, μέλος της οποίας αποτελεί ο Πρόεδρος του Σωματείου μας , σχεδίου Οργανισμού, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της.

– Στις 6 Ιουν 17 σε σχέδιο που διακινήθηκε ηλεκτρονικά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Υπδντή ΝΙΜΤΣ προς τα μέλη της ζητήθηκε και κατατέθηκαν τα σχόλια και οι διορθώσεις από τα μέλη της.

– Από αυτό το χρονικό σημείο και έκτοτε δεν υπήρξε άλλη ενέργεια από τον Πρόεδρο της Επιτροπής  και για τον λόγο αυτό μέλη της την Παρασκευή 16 Ιουνίου  αιτήθηκαν να τους δοθεί αντίγραφο του Σχεδίου που αυτός υπέβαλε προς έγκριση στο ΔΣ ΝΙΜΤΣ .

– Σημειώνεται ότι 16-6-17 ήταν η καταληκτική από το εποπτεύον Υπουργείο ημερομηνία κατάθεσης Σχεδίου Οργανισμού.

– Σημειώνεται ότι κατά την συνάντησή ρωτήθηκε ο Δντής – Συντονιστής γιατί δεν κατέθεσε εγκαίρως προς το Υπουργείο μας και αυτός απάντησε ότι έχει ενημερώσει ο ίδιος τηλεφωνικά για την μετά την παρέλευση της ημερομηνίας κατάθεση. Για το γεγονός ότι δεν υφίσταται σχετικό πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής απεκρίθη ότι θα γίνει ότι αποφασίσει αυτός.

  1. Αναφέρεται ότι στο Σχέδιο που απέστειλε ηλεκτρονικά ο Υπδντής στις 6-6-17 δεν τηρούνται τα οριζόμενα από το Νόμο 4178/2013 ούτε και από τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τα οποία επαναλαμβάνονται σχετικές που εκδόθηκαν από την ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ
  2. Η πλάνη ωστόσο που επιχειρείται από την παρούσα Διοίκηση ΝΙΜΤΣ, τόσο από τον Δντή – Συντονιστή όσο και από τον Υπδντή τόσο προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσο και στο σύνολο των εργαζομένων του ΝΙΜΤΣ αποτυπώνεται ήδη από το 1ο άρθρο του σχεδίου που διακίνησε προς τα μέλη ο Πρόεδρος της Επιτροπής και το οποίο παρατίθεται :

Άρθρο 1

Νομική Μορφή- Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού:

«1. Είναι Γενικό Νοσοκομείο, με την επωνυμία «Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού» (ΝΙΜΤΣ), 417 ΝΙΜΤΣ για επιχειρησιακούς λόγους προβλεπόμενη από τα επιτελικά σχέδια ΓΕΣ.

2. Αποτελεί, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις (ΝΔ 597/1941,ΑΝ 1137/1946), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που εποπτεύεται από το Υπουργείο  Εθνικής Άμυνας, ως αυτοτελής στρατιωτική υπηρεσία λογιζόμενη οργανική μονάδα του ΓΕΣ (Άρθρο 25 Ν.2292/1995, ΦΕΚ 35Α), επιπέδου Σχηματισμού με έμβλημα του ΝΙΜΤΣ στο οποίο προτάσσεται ο αριθμός ΄΄417΄΄.

3. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο1137/1946όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Σε επιχειρησιακή μετάπτωση το 417 ΝΙΜΤΣ διοικείται από το Γενικό Διευθυντή και Υποδιευθυντή.

4. Έδρα του ΝΙΜΤΣ είναι το στρατόπεδο Ιωάννη Καλαντζόπουλου στην πόλη της Αθήνας..

5. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία συντίθεται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως ακολούθως:

α. Εσωτερικός κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας,

β. Ενδιάμεσος κύκλος: Γενικό Επιτελείο Στρατού – Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Μ.Τ.Σ.,

γ. Εξωτερικός κύκλος: Ελληνική Δημοκρατία»

Στα επόμενα μάλιστα άρθρα ολοκληρώνεται η «στρατικοποίηση» του ΝΠΔΔ ΝΙΜΤΣ καθώς σε όλες τις θέσεις προϊσταμένων τίθενται Αξιωματικοί του ΣΞ διαφόρων ειδικοτήτων.

  1. Θεωρείται ότι τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα εν αγνοία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας, καθώς γνωρίζουμε ότι στην μεταξύ του ΝΙΜΤΣ και των αρμόδιων Δνσεων ΥΕΘΑ αλληλογραφία επανειλημμένως έχει διατυπωθεί ότι «Το ΝΙΜΤΣ, όπως ορίζεται στο ΝΔ 597/1941 (ΦΕΚ Α΄ 351), ΑΝ1137/1946 (ΦΕΚ Α΄ 113) και Ν.229/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35), αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύεται από τον ΥΕΘΑ μέσω του ΓΕΣ. Το 417 ΝΙΜΤΣ είναι Στρατιωτική Μονάδα  η οποία έχει ενταχθεί οργανικά στο ΝΙΜΤΣ και διαρθρώνεται και στελεχώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΟΥ (ΠΟΥ με αριθ. 44-871-1997)».
  1. Το Σχέδιο Οργανισμού ΝΙΜΤΣ που φέρεται υπό συζήτηση και έγκριση από την επικείμενη στις 21 Ιουν 17 συνεδρίαση του ΔΣ/ ΝΙΜΤΣ αποτελεί προϊόν κρυφής διαβούλευσης του Δντή – Συντονιστή και του Υπδντή  του Ιδρύματος για την στρατικοποίηση του φορέα και τη μετατροπή του ΝΙΜΤΣ σε στρατόπεδο.
  2. Η ανατροπή της διοικητικής τάξης του ΝΙΜΤΣ αποδεικνύεται και από τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της επικείμενης Συνεδρίασης του ΔΣ/ΝΙΜΤΣ στις 21-6-2017
  3. Υπάρχει μια σειρά ζητημάτων που εγείρονται, από τον μη σύννομο τρόπο διοίκησης του παρόντος Δντή – Συντονιστή, όσο και από την απουσία άσκησης διοίκησης του Υποδιευθυντή του Ιδρύματος τα οποία θα πρέπει να τεθούν εν συνόλω υπόψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας.

Πηγή: https://www.militaire.gr

Πληροφορίες για το συντάκτη

Gorga News

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας