Ένοπλες Δυνάμεις

Συνεργασία μεταξύ του 315 Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού (315 ΣΠΤΧ) και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μέσα σε κλίμα θερμό κλίμα υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του 315 Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού (315 ΣΠΤΧ) και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) .

Οι τομείς οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται είναι οι εξής
Αλληλοενημέρωση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Πρακτική εξάσκησης φοιτητών στις εγκαταστάσεις του 315 ΣΠΤΧ.
Αμοιβαία αξιοποίηση  υποδομών και ειδικού εξοπλισμού για συγκεκριμένες χρήσεις και περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Κατάθεση από κοινού  ερευνητικών προτάσεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συγγραφή εργασιών ή άλλων εκπαιδευτικών υλικών.
Σύνταξη μελετών προς επίλυση τεχνικών και τεχνολογικών ζητημάτων αμοιβαίας ωφέλειας.
Συνδιοργάνωση ημερίδων, σεναρίων, παρουσιάσεων και παρόμοιων εκδηλώσεων στους χώρους των δύο μερών.
Επισκέψεις επιστημονικού προσωπικού και δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας από τα δύο μέρη.

Επιπροσθέτως εξετάσθηκε η υλοποίηση δράσεων στους  παρακάτω τομείς:

Διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες.
Υπολογιστικής μηχανικής, μεταλλογραφίας, αντοχής υλικών, θραυσματομηχανικής και κατεργασιών.
Ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για τις σύγχρονες τεχνολογίες συντήρησης και επισκευής των στρατιωτικών οχημάτων.
Βάσεις δεδομένων και Συστήματα Λογιστικής Παρακολούθησης Συντήρησης Τεχνικού Υλικού.
Κινητήρες στρατιωτικών οχημάτων.
Επιχειρησιακή έρευνα (οργάνωση παραγωγής, βελτιστοποίηση διαδικασιών συντήρησης και πολιτικών αποθεμάτων).
Περιβάλλον  και  ενέργεια.

Πληροφορίες για το συντάκτη

Gorga News

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας