Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας

Άμυνα Διπλωματία Κυρίως Θέμα

Άγκυρα: Οι χριστιανικές οργανώσεις αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας!

Τι αποκαλύπτουν απόρρητα έγγραφα Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας (MGK) συνέταξε κρυφά σχέδια για να κατασκευάσει μια απειλή που υποτίθεται ότι...

Top Post