τουρκο-ελληνικά σύνορα

Εθνικά Θέματα

«Η Ελλάδα τοποθετεί στα σύνορα συσκευές που μπορούν να κουφάνουν ανθρώπους»- τούρκικο δημοσίευμα

Η Ελλάδα για να αποτρέψει το πέρασμα των μεταναστών στα σύνορα έχει εγκαταστήσει δύο ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να επιφέρουν κώφωση σε άτομα, γράφει...